A A A

Pożyczka

Dzień przed pożyczką - tania pożyczka

Chcąc zaciągnąć jakąkolwiek pożyczkę, kredyt lub inne zobowiązanie, które będziemy mieli możliwość spłacania przez dłuższy okres czasu dana instytucja finansowa lub bank sprawdza naszą zdolność i historię kredytową w biurze informacji kredytowej, czyli popularnie zwanym BIK. Instytucja ta gromadzi wszelkie informacje na temat każdego polaka, który kiedykolwiek w swoim życiu zaciągnął jakiekolwiek zobowiązanie. Powstaje w ten sposób określona historia kredytowa, która później danej instytucji finansowej lub bankowej daje możliwość sprawdzenia czy osoba, która starcia się o określone wsparcie będzie w stanie spłacić, oddać powierzoną jej kwotę w określonym terminie. Jeżeli nasza sytuacja w biurze informacji kredytowej jest korzystna i nie mieliśmy żadnych problemów ze spłatą wcześniejszych naszych zobowiązań to możemy być praktycznie pewni, że instytucja finansowa lub bank nie będzie miał żadnych podstaw, aby odmówić nam uzyskania kredytu lub pożyczki a może nawet zdecyduje się na określone ryzyko udzielając nam kredytu na wyższą kwotę niż nasza zdolność kredytowa.